Om oss!!!

Vilka är vi?

Jo, en åk 4 på Edboskolan söder om Stockholm som vill lära oss hur det går till att utveckla en hemsida. Här vill vi få möjlighet att dela med oss av våra färdiga arbeten, vad vi gör på lektionerna och samtidigt ge föräldrarna möjlighet att se bilder och läsa veckobrev. Vi hoppas att det ska möjliggöra en smidig kanal mellan skolan och hemmet.


Syfte:

Syftet med att skapa denna sida är att eleverna ska lära sig hantera inlägg på sociala medier, vara källkritiska och förstå vikten av upphovsrätt och annat som har betydelse för att kunna vara aktiv på internet.


Mottagare:

Vår sida ska vara tydlig och enkel, lätt och rolig att följa! Inte bara för vårdnadshavarna där hemma utan kanske sitter det en mormor eller farfar i en annan del av Sverige som gärna vill ta del av sitt barnbarns skolgång. Kanske finns det en annan klass någonstans i Sverige som kan hitta inspiration av oss!


Vad har vi lärt oss?

I arbetet kring hemsidan har jag försökt att dra så mycket kopplingar till Lgr11 som möjligt. Vissa delar har varit tydliga och andra har jag bara benämnt för att lägga en bra grund och förståelse inför framtiden. En del av det vi arbetat med har sammanställts nedan utifrån syfte och det centrala innehållet för åk4-6 i några ämnen. Slutligen finns en förklaring till ett tematiskt tänk och hur vi ska arbeta vidare!

Bild:

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.

  • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Samhällskunskap:

”Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.”

Information och kommunikation

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.”

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Svenska:

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.”

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. ”

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

Språkbruk

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket
syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Varför ska just vi vinna?!

Självklart är vi bra kandidater till att vinna tävlingen som webbstjärnan har, vi vill utvecklas och prispengarna kan ge oss den möjligheten! Eleverna har kämpat hårt för att ta till sig information kring hantering av material på nätet.

 

En vinst till vår hemsida skulle skicka så bra signaler att ”hårt arbete lönar sig”!


Hälsningar Supersnackarna 4a!!!